Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A (1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52) KHÔN NGOAN TỪ BỎ CỦA CẢI ĐỜI NÀY LẤY NƯỚC TRỜI ĐỜI SAU

cn17

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 13, 44-52 (44) “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (45) Nước …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A (Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43) LÒNG KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG CỦA THIÊN CHÚA

23.7.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 13,24-43. (24) Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. (25) Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ …

đọc tiếp »