Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23) THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

4.6.2017c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, Ngày Thứ Nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em …

đọc tiếp »

Thi Ca Suy Niệm, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – A

4.6.2027a

THẦN CHÂN LÝ. Chiều ngày thứ nhất trong tuần, Cửa nhà đóng kín, tìm nguồn ủi an. Giê-su xuất hiện sẻ san, Bình an chúc phúc, Chúa ban ơn lành. Bàn tay thương tích vết hằn, Cạnh sườn đâm thủng, dưới vành ngực yêu. Vui mừng thị kiến mọi điều, …

đọc tiếp »