Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN, LỄ CHÚA BA NGÔI A (Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 13,11-13 ; Ga 3,16-18) SỐNG YÊU THƯƠNG NOI GƯƠNG THIÊN CHÚA BA NGÔI

chuabangoi1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 3,16-18 (16) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (17) Quả vậy, Thiên Chúa sai Con Một của Người đến thế gian, …

đọc tiếp »