Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B, (2 Sm 7,1-5.6b-12.14a.16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38) CÙNG MẸ ĐÓN CHÚA ĐẾN

cn4mv1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà …

đọc tiếp »