Tin Mới

Thi Ca Suy Niệm, Chúa Nhật Phục Sinh, A, (Ga 20:1-9)

16.04.2017cc

PHỤC SINH. Ngay từ sáng sớm đầu tuần, Ma-ry cất bước, tới gần mồ chôn. Thọat nhìn tảng đá cửa môn, Lăn ra nằm cạnh, hết hồn thất kinh. Chạy về loan báo sự tình, Phê-rô chạy đến, tình hình ra sao? Gio-an tới trước bước vào, Cúi mình trông …

đọc tiếp »