Tin Mới

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 02 MÙA VỌNG

mv

THỨ HAI VÌ GHEN TỨC MÀ TRỞ THÀNH BẤT NHÂN! (Lc 5,17-26) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP Ghen ăn tức ở hay không ăn được thì đạp đổ vốn là thói xấu thường trực trong xã hội mọi thời. Bởi vậy, chúng ta không lạ gì vào thời …

đọc tiếp »