Tin Mới

Lòng Thương Xót của Ba Ngôi (Lễ Chúa Ba Ngôi – C)

chuabangoi10

Thánh Gioan tông đồ đã định nghĩa về Thiên Chúa thật ngắn ngọn và đầy đủ: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu thì luôn trao ban sự sống, luôn hy sinh chính mình và luôn giúp cho người mình yêu thăng tiến. Tình yêu ấy được thể hiện suốt …

đọc tiếp »

Mầu Nhiệm Tình Yêu (Lễ Chúa Ba Ngôi – C)

chuabangoi8

Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Gọi là mầu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Tuy chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm đó. Nhưng may thay qua Chúa Giêsu, chúng ta thấy được biểu hiện của mầu …

đọc tiếp »