Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23) THÁNH THẦN GIÚP CHU TOÀN SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

4.6.2017c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, Ngày Thứ Nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em …

đọc tiếp »