Tin Mới

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B (Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28) CHỈ PHỤNG SỰ MỘT MÌNH CHÚA

28.1.2018b

I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 1,21-28. (21) Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. (22) Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ …

đọc tiếp »

Can Đảm Quay Về – CN III TN.B – ( Mc 1,14-20)

cn3tn

Đã mãn thời gian phải đợi chờ, con người không còn sống trong mơ. Triều đại Thiên Chúa đang mở lối, mời gọi muôn người chớ làm ngơ. Chướng ngại cản đường, tội lỗi xưa, ăn năn thống hối quyết tâm chừa. Sẵn sàng đón nhận lời chân lý, hoán …

đọc tiếp »