Tin Mới

Thơ : Thánh Giá Trên Cao

thanhgia

Thánh giá trên cao , Chúa ơi ! Treo Mình chịu nạn cho loài người ta Dang tay, Chúa chịu căng ra Toàn Thân Mình Chúa thật là thảm thương !   Lưỡi đòng đâm thẳng cạnh sườn Vết đâm còn đó như gương “tội tình” Đau thương Chúa chịu …

đọc tiếp »