Home Bài Giảng Chúa Nhật

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

Nên như Đấng Chí Thánh (Bài giảng Chúa nhật V thường niên C)

Read more...
 

Ngôn sứ của tình thương (Chúa nhật IV thường niên năm C)

Read more...

Lên đường (Bài giảng Chúa nhật IV4 Mùa Vọng năm C)

Read more...

Niềm vui đích thực (Bài giảng Chúa nhật III Mùa Vọng năm C)

Read more...

Dọn đường cho Chúa (Bài giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C)

Read more...

Hãy tỉnh thức (Bài giảng Chúa nhật I Mùa vọng năm C)

Read more...

Bài giảng Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ - năm B

Read more...

Bên kia sự chết (Bài giảng Chúa nhật XXXIII thường niên B)

Read more...

(Bài giảng Chúa nhật XXXII thường niên năm B) Của cho và cách cho

Read more...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 18

HÌNH NGẪU NHIÊN

001.jpg

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

 

MỒNG MỘT TẾT BÍNH THÂN (08/02/2016) LỄ TÂN NIÊN - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

 

ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI CỦA THIÊN CHÚA CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C (07/02/2016)

Bài Giảng Chúa Nhật

Tập San "Nhờ Mẹ đến với Chúa, tháng 01 và 02 năm 2016"

Tập San

Kính gởi:

·      Tập San "Nhờ Mẹ đến với Chúa" - tháng 1 và tháng 2-2016 Số Đặc Biệt Mùa Xuân và Mùa Chay Năm Thánh

để cùng đọc, suy niệm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện cho nhau,

Vui lòng chuyển cho người khác cùng đọc

Và mở web muoichodoi.info để cầu nguyện và nghe Lời Chúa mỗi ngày.

Kính chúc Năm Mới Bính Thân tràn đầy Ân Sủng và Bình An nơi Lòng Chúa Thương Xót, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ Xót Thương, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Lm. Giuse Trần Đình Long

Attachments:
FileDescriptionFile size
tapsannhomethang1va2.2016.pdf 3922 Kb
More:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C, Tin Mừng thánh Luca 5,1-11

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C, Tin Mừng thánh Luca 5,1-11

TIN MỪNG

Đức Giê-su kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4:18 -22; Mc 1:16 -20 )

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới."6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Attachments:
FileDescriptionFile size
vhtkcn5tnc.doc 75 Kb
More:

SUY NIỆM TIN MỪNG - Số 463 Chúa Nhật V Thường Niên.C 07.02.2016

SUY NIỆM TIN MỪNG - Số 463 Chúa Nhật V Thường Niên.C 07.02.2016

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 5, 1 – 11)

 Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

    

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. 

Attachments:
FileDescriptionFile size
hglc463.doc 1271 Kb
More: