Home Bài Giảng Chúa Nhật

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

Cặp đôi hoàn hảo (Bài giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ)

 

Read more...
 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi)

 

Read more...

Đấng ban sự sống (Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

 

Read more...

Hiện diện – Vắng mặt (Bài giảng Lễ Thăng Thiên – Năm A)

 

Read more...

Lời dặn dò trước lúc đi xa (bài giảng Chúa nhật VI phục sinh - năm A)

 

Read more...

Lòng anh em đừng xao xuyến (bài giảng Chúa nhật V phục sinh – năm A)

 

Read more...

(Chúa nhật IV Phục sinh – Năm A) Người môn đệ

 

Read more...

Hãy vui lên! (Bài giảng lễ Phục Sinh)

 

Read more...

Ôn lại lịch sử Cứu độ (Bài giảng lễ Vọng Phục Sinh)

 

Read more...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 13

HÌNH NGẪU NHIÊN

DHY GB 01.jpg

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

 

“HÃY ĐẾN CÙNG TÔI, TÔI SẼ CHO NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG” CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM A (06/07/2014)

 

VỚI TÔI “CHÚA GIÊSU LÀ AI?” CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (29/06/2014) THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

 

Bài Giảng Chúa Nhật

CHÚA NHẬT VI TN A, 16-02-2014

CHÚA NHẬT VI TN A, 16-02-2014

LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC,

LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI”. (Thánh vịnh 119, câu 105).

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 17-37).

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục.

Attachments:
FileDescriptionFile size
tccn154.doc 1244 Kb
More:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN A, Tin Mừng thánh Mátthêu 22,15-21

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN A, Tin Mừng thánh Mátthêu 22,15-21

 15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.

 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta.17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? "

 18 Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình!19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! " Họ liền đưa cho Người một quan tiền.20 Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây? "21 Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."22 Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.

Attachments:
FileDescriptionFile size
vhtkcn29tna.doc 67 Kb
More:

SUY NIỆM TIN MỪNG - Số 393 Chúa Nhật XXIX Thường Niên – A 19/10/2014

SUY NIỆM TIN MỪNG - Số 393 Chúa Nhật XXIX Thường Niên – A 19/10/2014

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

 là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22, 15-21)

 

    Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa". 

Attachments:
FileDescriptionFile size
hglc393.doc 1150 Kb
More:

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/yeunguoi/public_html/images/resized/images/stories/thongbao/lmtienlinh_100_65.jpg' for writing: Permission denied in /home/yeunguoi/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 130
More:

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/yeunguoi/public_html/images/resized/images/stories/honhangiadinh/chong_100_72.jpg' for writing: Permission denied in /home/yeunguoi/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 130
More: