Home Bài Giảng Chúa Nhật

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

Bài giảng Chúa nhật III Phục Sinh năm B

 

Read more...
 

Bài giảng Chúa nhật Phục sinh

 

Read more...

Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh 2015

 

Read more...

Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh

 

Read more...

Bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly

Bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly

Read more...

Bài giảng Chúa nhật Lễ lá 2015

Bài giảng Chúa nhật Lễ lá 2015

Read more...

Bài giảng Chúa nhật V Mùa Chay năm B

 

Read more...

Bài giảng Chúa nhật IV Mùa Chay năm B

 

Read more...

Bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B

 

Read more...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 15

HÌNH NGẪU NHIÊN

001.jpg

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

 

“TÔI CHÍNH LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH” CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B (26/04/2015) [CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH: Cầu cho Ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ]

 

“Ý ĐỊNH VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA” CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B (19/04/2015)

Bài Giảng Chúa Nhật

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12.2014

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 12.2014

KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

Xin kính chuyển tới quý vị nội san:

CỨ LÀM THEO

Sống Tin Mừng Với Mẹ Maria

Số tháng 12/2014

 

Rất mong Nội San được phổ biến rộng rãi để có nhiều người hiệp ý cầu nguyện.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Tổng đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Attachments:
FileDescriptionFile size
noisan12.2014.doc 1098 Kb
More:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A, Tin Mừng thánh Mátthêu 25,14-30

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A, Tin Mừng thánh Mátthêu 25,14-30

Tin Mừng

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

Attachments:
FileDescriptionFile size
vhtkcn33tna.doc 92 Kb
More:

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/yeunguoi/public_html/images/resized/images/stories/honhangiadinh/chong_100_72.jpg' for writing: Permission denied in /home/yeunguoi/public_html/modules/mod_janews/helper.php on line 130
More: