Home Bài Giảng Chúa Nhật

From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

Bài giảng Chúa nhật XXII thường niên B

 

Read more...
 

Bài giảng Chúa nhật XXI thường niên B

 

Read more...

Bài giảng Chúa nhật XX thường niên năm B

 

Read more...

Bài giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm B

Bài giảng Chúa nhật XVIII thường niên năm B

 

Read more...

Bài giảng Chúa nhật XVII thường niên năm B

 

Read more...

Tội lỗi và tình thương (Bài giảng Chúa nhật X thường niên – Năm B)

 

Read more...

Bài giảng Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu

 

Read more...

Bài giảng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi

 

Read more...

Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

 

Read more...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 16

HÌNH NGẪU NHIÊN

001.jpg

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

 

ƠN GỌI HAY CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (13/09/2015)

 

THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG CHỮA LÀNH CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (06/09/2015)

 

Bài Giảng Chúa Nhật

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09.2015

Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 09.2015

KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

Xin kính chuyển tới quý vị, quý hội viên và quý độc giả:

Nội San CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

SỐ THÁNG 09/2015

Quý vị có thể sử dụng hoặc phổ biến Nội San dưới các hình thức.

Nguyện xin Thiên Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi.

Đặc trách

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Attachments:
FileDescriptionFile size
thang09.2015.doc 2295 Kb
thang09.2015.pdf 3957 Kb
More:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TNB, Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a. 14-15. 21-23

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 22 TNB, Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a. 14-15. 21-23

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? "6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,

còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,

vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm

14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Attachments:
FileDescriptionFile size
vhtk22tnb.doc 75 Kb
More:

SUY NIỆM TIN MỪNG - Số 439 Chúa Nhật XXII Thường Niên - B 30.08.2015

SUY NIỆM TIN MỪNG - Số 439 Chúa Nhật XXII Thường Niên - B 30.08.2015

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

 là ánh sáng chỉ đường con đi”. (Tv 119, 105)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. ( Mc 7, 1-8.14-15.21-23)

 

     Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".

Attachments:
FileDescriptionFile size
hglc439.doc 1163 Kb
More: