Trang chủ / HÌNH ẢNH GIÁO HỘI / Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm : Kỷ Niệm 100 Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima, Bế Mạc Tháng 10 Mân Côi, Giờ Chầu Thánh Thể & Hát Về Mẹ Maria với chủ đề: ” Mẹ Là Nữ Vương Thánh Thể”

Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm : Kỷ Niệm 100 Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima, Bế Mạc Tháng 10 Mân Côi, Giờ Chầu Thánh Thể & Hát Về Mẹ Maria với chủ đề: ” Mẹ Là Nữ Vương Thánh Thể”

Vào lúc 19h00, ngày 31/10/2017, Cha Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo, Chánh xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm, có tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể – Suy Niệm. Kỷ Niệm 100 Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima, Bế Mạc Tháng 10 Mân Côi, và được lãnh ơn toàn xá. Sau giờ Chầu Thánh Thể, Giáo xứ Thánh Linh và một số Ca Sĩ Công Giáo khách mời như (Diệu Hiền,Thanh Sử) đã hát những bài hát về Mẹ Maria với chủ đề: “Mẹ Là Nữ Vương Thánh Thể”. Để dâng lời cảm tạ, tán tụng hồng ân Thiên Chúa, tôn vinh ca ngợi Mẹ Maria.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ, tri ân Cha xứ  Inhaxiô đã cho chúng con có một đêm Đêm nhạc thánh “Mẹ Là Nữ Vương Thánh Thể thật đầy ý nghĩa. Xin cho mỗi chúng con được thêm lòng yêu mến Mẹ, luôn biết noi gương Mẹ để tâm suy gẫm Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống, nhất là biết thực thi lời Mẹ nhắn nhủ, siêng năng lần hạt Mân Côi, vì Mẹ đã nhắn nhủ nhân loại qua ba trẻ Giacinta, Phanxicô và Lucia : “Hãy năng lần hạt Mân Côi”.

Hình ảnh : Phêrô Nguyễn Quang Ngọc

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

005

Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, Linh Mục, Tu Sĩ trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn qua đời tại Giáo xứ Chí Hòa

Vào lúc 08h30 sáng thứ tư ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại nhà thờ …