Trang chủ / HÌNH ẢNH GIÁO HỘI / Giáo xứ Sao Mai hạt Chí Hòa : Mừng kính Thánh nữ Cartarina thành Siêna

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

026

Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm Sài Gòn : Kết thúc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ

Thứ Bảy Ngày 27/05/2017 Hình ảnh : Giuse Nguyễn Thanh Kim (MCYN) Xem 45 tấm …