Trang chủ / HÌNH ẢNH GIÁO HỘI / Giáo xứ Bắc Hà hạt Phú Thọ : Thánh Lễ Tạ Ơn, Kỷ niệm 45 năm Linh mục Cha sở An Phong Sô Hoàng Ngọc Bao

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

043

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) : Thánh Lễ Tạ Ơn, Hồng Ân Vĩnh Khấn tại Nhà Thờ Giáo xứ Đồng Tiến hạt Phú Thọ Sài Gòn

Vào lúc : 09h00 Thứ Bảy Ngày 15/07/2017 Hình ảnh : Phêrô Nguyễn Quang Ngọc