Trang chủ / HÌNH ẢNH GIÁO HỘI / Giáo xứ Bắc Hà hạt Phú Thọ : Thánh Lễ Tạ Ơn, Kỷ niệm 45 năm Linh mục Cha sở An Phong Sô Hoàng Ngọc Bao

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

026

Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm Sài Gòn : Kết thúc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ

Thứ Bảy Ngày 27/05/2017 Hình ảnh : Giuse Nguyễn Thanh Kim (MCYN) Xem 45 tấm …