Trang chủ / HÌNH ẢNH GIÁO HỘI / Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) : Thánh Lễ Tạ Ơn, Hồng Ân Vĩnh Khấn tại Nhà Thờ Giáo xứ Đồng Tiến hạt Phú Thọ Sài Gòn

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

019

Giáo xứ Tân Việt Hạt Tân Sơn Nhì: Các Bà Mẹ Công Giáo Mừng Bổn Mạng

Hình ảnh : Vinh Sơn Trần Văn Đẩu