Trang chủ / HÌNH ẢNH GIÁO HỘI / Dòng Anh Em Hèn Mọn, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

026

Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm Sài Gòn : Kết thúc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ

Thứ Bảy Ngày 27/05/2017 Hình ảnh : Giuse Nguyễn Thanh Kim (MCYN) Xem 45 tấm …