Trang chủ / HÌNH ẢNH GIÁO HỘI / Dòng Anh Em Hèn Mọn, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam, Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục & Phó Tế

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

043

Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô) : Thánh Lễ Tạ Ơn, Hồng Ân Vĩnh Khấn tại Nhà Thờ Giáo xứ Đồng Tiến hạt Phú Thọ Sài Gòn

Vào lúc : 09h00 Thứ Bảy Ngày 15/07/2017 Hình ảnh : Phêrô Nguyễn Quang Ngọc