Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 33)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN C – LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI, HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI (Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15)

chuabangoi1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 16,12-15 (12) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. (13) Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không …

đọc tiếp »