Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 30)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

CHÂN LÝ VÀ LÒNG XÓT THƯƠNG PHẢI LUÔN TỒN TẠI, CHÚA NHẬT 11 TN C, (2 Sm 12,7.10-13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3)

cn11tncc

Jos. Vinc. Ngọc Biển “Công bố Lời Thiên Chúa, không bao giờ được tách rời khỏi sự cảm thông về yếu đuối của con người”, vì: “Đức Giêsu luôn giàu lòng thương xót. Ngài thật cao cả và vĩ đại, chẳng bao giờ khép cửa lại với tội nhân”, “nên …

đọc tiếp »

CON ĐỪNG KHÓC NỮA

thienchuaviengthamdannguoi

Phép lạ Đức Giêsu cho con trai bà góa thành Nain sống lại là một trong những phép lạ đặc biệt nói lên lòng thương xót của Ngài dành cho người phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ có thân thế và cuộc đời bất hạnh. Bà góa thành …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT X MÙA TN C, (1 V 17,17-24 ; Gl 1,11-19 ; Lc 7,11-17) “NÀY NGƯỜI THANH NIÊN, TA BẢO ANH: HÃY TRỖI DẬY”

cnx

I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 7,11-17. (11) Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người.(12) Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, LỄ THÁNH TÂM NĂM C, (Ed 34,11-16 ; Rm 5,5b-11 ; Lc 15,3-7) ĐÁP LẠI TÌNH YÊU CỦA THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

lethanhtam

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 15,3-7 (3) Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: (4) “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị lạc mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm …

đọc tiếp »