Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 12)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN C, (2 Sm 12,7-10.13 ; Gl 2,16.19-21 ; Lc 7,36-8,3) THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT

cn11tncb

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 7,36-8,3 (36) Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. (37) Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang …

đọc tiếp »

CHÂN LÝ VÀ LÒNG XÓT THƯƠNG PHẢI LUÔN TỒN TẠI, CHÚA NHẬT 11 TN C, (2 Sm 12,7.10-13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3)

cn11tncc

Jos. Vinc. Ngọc Biển “Công bố Lời Thiên Chúa, không bao giờ được tách rời khỏi sự cảm thông về yếu đuối của con người”, vì: “Đức Giêsu luôn giàu lòng thương xót. Ngài thật cao cả và vĩ đại, chẳng bao giờ khép cửa lại với tội nhân”, “nên …

đọc tiếp »