Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 12)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C, (1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62) DỨT KHOÁT CHỌN LÀM MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

cn13tnccc

I. HOC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 9,51-62 (51) Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. (52) Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. (53) …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Is 49,1-6 ; Cv 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80), SỨ VỤ DỌN ĐƯỜNG VÀ LÀM CHỨNG CHO ĐỨC GIÊSU

thanhgioantaygia1

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80 (57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, …

đọc tiếp »

Chúa Nhật XII Thường Niên C, ĐỨC KITÔ – CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ, (Dcr 12,10-11;13,1; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24)

cn12tncc

Ở Roma có ngôi thánh đường nhỏ gần Porta San Sebastiano, gần via Ardeatina thuộc Appian Way, Ngôi thánh đường đó mang tên Quo Vadis Domine trong tiếng Latinh có nghĩa là “Thưa thầy, thầy đi đâu?” gần hang toại đạo Catacombs. Vào tháng 1/2003, khi còn là một chủng …

đọc tiếp »