Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 10)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A (Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23) HOA TRÁI THỰC HÀNH LỜI CHÚA

cn15a

I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 13,1-23 (1) Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. (2) Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. (3) Người …

đọc tiếp »

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV TN (A) 2017 (Mt 13, 1-9) HẠT GIỐNG LỜI CHÚA – MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

cn15

LỜI Chúa ví như “hạt Giống” được gieo vào tâm hồn nhân thế, vì vậy, không phải tâm hồn nào cũng giống tâm hồn nào, có tâm hồn cao thượng, có tâm hồn phi thường, bình thường, thì cũng có những tâm hồn khác thường, dị thường. Nói chung, người …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A, (Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30) ỨNG XỬ HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU

9.6.2017a

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 11,25-30 (25) Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A (2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) CHẤP NHẬN VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA ĐỂ SỐNG VUI

cn13

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 10,37-42 (37) “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. (38) Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/6) (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19) SỐNG ĐỨC TIN ĐỨC MẾN NOI GƯƠNG HAI TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ

thanh-phero-va-thanh-phaolo

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói con Người là ai ?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, …

đọc tiếp »