Trang chủ / SUY NIỆM – CHIA SẺ (trang 10)

SUY NIỆM – CHIA SẺ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C, (Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17-20) LOAN BÁO TIN MỪNG LÀ SỐNG CHỨNG NHÂN

14c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông: “Lúa chín …

đọc tiếp »

Không quay đầu lại (CN 13 TN, C)

13tnc

Chuyện nhà Phật kể: Có một tu sĩ theo thầy học đạo đã lâu năm. Thấy anh đã tiến bộ nhiều, Thầy cho anh sống tự lập. Anh dựng một túp lều đơn sơ giữa cánh đồng. Ngày ngày ngoài thời gian khất thực, anh chuyên tâm đọc kinh cầu …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C, (1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62) DỨT KHOÁT CHỌN LÀM MÔN ĐỆ CỦA CHÚA

cn13tnccc

I. HOC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 9,51-62 (51) Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. (52) Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. (53) …

đọc tiếp »