Trang chủ / 5 PHÚT LỜI CHÚA (trang 30)

5 PHÚT LỜI CHÚA

(1.10.2016 – Thứ bảy – Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh) Trở lại và nên như trẻ thơ

thanhnuteresa

Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không …

đọc tiếp »

(29.9.2016 – Thứ năm – Các Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel, Raphael) Các thiên thần của Thiên Chúa

29-09-2016

Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Ðây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Ðức Giêsu trả lời: “Trước …

đọc tiếp »