Trang chủ / 5 PHÚT LỜI CHÚA (trang 30)

5 PHÚT LỜI CHÚA

(3.1.2017 – Thứ ba) Làm chứng

3-1-2017

Lời Chúa: Ga 1, 29-34 Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn có …

đọc tiếp »