Trang chủ / THÔNG BÁO / Cáo Phó : Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách qua đời

Cáo Phó : Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách qua đời

chasachCÁO PHÓ
TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO
ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN QUANG SÁCH,
đã được về cùng Chúa,
lúc 7g00, thứ Hai ngày 6 tháng 3 năm 2017
tại Tòa Giám Mục Nha Trang
Hưởng thọ 94 tuổi, 64 năm Linh mục

Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017
Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang
Do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tế
An nghỉ tại nghĩa trang Linh Mục Giáo phận
Chương trình kính viếng:

THỨ HAI, NGÀY 6/3/2017

10g: Nhập liệm và phát tang
15g: Giáo hạt Diên Khánh đảm trách thánh lễ
17g00: Cựu chủng sinh tiểu chủng viện Sao Biển đảm trách thánh lễ

THỨ BA, NGÀY 7/3/2017

9g: Thánh lễ: giáo hạt Cam Lâm, Cam Ranh
10g30: Thánh lễ: Giáo xứ Cây Vông phụ trách
15g: Thánh lễ: giáo hạt Nha Trang

THỨ TƯ, NGÀY 8/3/2017
9g: Thánh lễ: giáo hạt Vạn Ninh và Ninh Sơn
15g: Thánh lễ: giáo hạt Phan Rang, Ninh Phước và Ninh Hải
17g00: Thánh lễ: cựu chủng sinh tiểu chủng viện Sao Biển

THỨ NĂM, NGÀY 9/3/2017

5g: Thánh lễ: tại Tòa Giám Mục, sau thánh lễ nghi thức nhập quan và di quan lên nhà thờ Chánh Tòa
9g: Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chánh Tòa do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Saigon chủ tế; an nghỉ tại Nghĩa Trang Linh mục Giáo phận

Tiểu sử Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách

– Sinh tại Diên Sơn – Diên Khánh – Khánh Hòa ngày 3/9/1923
– Thuộc Giáo xứ Cây Vong, Giáo hạt Diên Khánh, Giáo phận Nha Trang
– Tu học tại tiểu chủng viện Làng Sông –Qui Nhơn: 1934 – 1942
– Tu học triết học và thần học tại Đại Chủng Viện Qui Nhơn: 1942 – 1950
– Thụ phong Linh mục tại nhà thờ Hà Dừa ngày 3/8/1953 do Đức giám mục Marcel Piquet,
Giám mục đại diện Tông Tòa Qui Nhơn.

Đã thi hành các nhiệm vụ:

• Phó xứ nhà thờ Đà Nẵng: 8/1953 – 9/ 1953
• Phó xứ nhà thờ Hộ Diêm: 9/1953 – 1955
• Chánh xứ giáo xứ La Nang – Quảng Nam: 1955 – 1956
• Chánh xứ giáo xứ An Sơn – Quảng Nam: 1956 – 1957
• Giáo sư tại Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1957 – 1964
• Chánh xứ giáo xứ Ninh Hòa và Gò Muồng: 1964 – 1967
• Giám đốc Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang: 1967 – 1972
• Chánh xứ giáo xứ Gò Muồng: 1972
• Chánh xứ giáo xứ Hà Dừa: 1973 – 1979
• Chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa – Nha Trang: 1979 – 2001
Hạt trưởng Nha Trang và Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang: 1979 – 2001
• Được Tòa Thánh ban tước Đức Ông ( Monseigneur ) ngày 22/09/2001
• Hưu dưỡng tại Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo Phận: 2001 – 2017
An nghỉ trong Chúa lúc 7g00, ngày 6/3/2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

009

Thông Báo – Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm : Khám bệnh và Phát thuốc cho Người nghèo trong Mùa Vọng (09h30 CN 17/12/2017)

ia