Trang chủ / THÔNG BÁO / Cáo Phó – Tiểu Sử – Chương trình dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

Cáo Phó – Tiểu Sử – Chương trình dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống

dcgiuse2dcgiuse1

TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC GP PHAN THIẾT
ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG

Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết
Khẩu hiệu: «Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi» (2Cr 5,14)

– 02-07-1952 : Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.
– 26-10-1985 : Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình.
– 1985-1992 : Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.
– 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.
– 1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.
– 1993-1998 : Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.
– 1998-2001 : Giáo sư ÐCV Thánh Giuse, Sàigòn.
– 14-07-2001: Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài gòn, hiệu tòa Tortiboli.
– 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà Sàigòn.
Chủ phong: ĐTGM. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. Bùi Tuần và ĐGM. Ngô Quang Kiệt.
– 25-07-2009 : Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết.
– 03-09-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được cử hành vào lúc 9:00 tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.
– 01-03-2017: Về với Chúa.
Hưởng Thọ 65 tuổi
• Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam:

• Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Văn Hóa, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, liên tục trong 6 nhiệm kỳ: từ nhiệm kỳ VIII (2001-2004) đến nhiệm kỳ XIII (2016-2019).

CHƯƠNG TRÌNH DÂNG THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN

• Thánh lễ tẩn liệm và phát tang: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế, lúc 19g00, ngày 01-03-2017.

• Trong các ngày kính viếng:
+ Tại Tòa Giám Mục Phan Thiết :
Thứ ngày Giờ Phiên trực và Thánh lễ Ghi chú
Thứ Năm
(02-3-2017) 7g00 Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ và Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
09g00 Giáo hạt Phan Thiết
15g00 Giáo hạt Bắc Tuy
Từ 19g00 Giáo xứ Thanh Hải Trực đêm
Thứ Sáu
(03-3-2017) 09g00 Giáo hạt Hàm Thuận Nam
15g00 Giáo hạt Hàm Tân
Từ 19g00 Gx. Vinh Phú và Gx. Vinh Thủy Trực đêm
21g00 Nhóm nghệ sĩ Công giáo Sài Gòn Tâm sự với Đc. Giuse

+ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết:
• Di quan từ Tòa Giám mục đến Nhà thờ Chính Tòa vào lúc 7g00, thứ Bảy ngày 04-3-2017.

Thứ ngày Giờ Phiên trực và Thánh lễ Ghi chú
Thứ Bảy
(04-3-2017) 09g00 Giáo hạt Đức Tánh
15g00 Đan Viện Xitô Châu Thủy
Từ 19g00 Gx. Kim Ngọc và Gx. Thánh Mẫu Trực đêm

Chúa Nhật
(05-3-2017) 9g00 Liên Tu Sĩ gp. Phan Thiết
15g00 Chủng viện St. Nicôla
Từ 19g00 Gx. An Bình và Gx. Đức Thắng Trực đêm

• Thánh lễ An táng:
– Thời gian: lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 06 tháng 3 năm 2017
– Địa điểm: tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết.
– Chủ tế: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.
– Giảng lễ: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Toản
– Nghi thức phó dâng và từ biệt: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.
– Tại phần mộ: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng.
Tòa Giám Mục Phan Thiết

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

009

Thông Báo – Giáo xứ Thánh Linh hạt Thủ Thiêm : Khám bệnh và Phát thuốc cho Người nghèo trong Mùa Vọng (09h30 CN 17/12/2017)

ia