Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc (trang 20)

Nguyễn Quang Ngọc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A (Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35) HÃY SẴN SÀNG THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THA THỨ

17.9.2017c

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 18,21-35 (21) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ? (22) Đức Giê-su đáp: …

đọc tiếp »