Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc (trang 20)

Nguyễn Quang Ngọc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A (2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) CHẤP NHẬN VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA ĐỂ SỐNG VUI

cn13

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 10,37-42 (37) “Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. (38) Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ (29/6) (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19) SỐNG ĐỨC TIN ĐỨC MẾN NOI GƯƠNG HAI TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ, PHAO-LÔ

thanh-phero-va-thanh-phaolo

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói con Người là ai ?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, …

đọc tiếp »