Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc (trang 10)

Nguyễn Quang Ngọc

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 21 TN (A) (Mt 16, 13-20) “THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ, CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG”

27.8.2017a

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thánh Phêrô quả là “mau miệng”, câu nói để đời của ngài là câu “tuyên xưng” Chúa Giêsu là “ĐẤNG KITô – CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG “. Rõ ràng câu nầy là câu “tuyên xưng đức tin“ của Phê-rô, tuyên xưng Thầy …

đọc tiếp »

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A (Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20) TRỞ NÊN VIÊN ĐÁ SỐNG ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỀN THỜ HỘI THÁNH

27.8.2017

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 16,13-20 (13) Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” (14) Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là …

đọc tiếp »