Trang chủ / Nguyễn Quang Ngọc (trang 10)

Nguyễn Quang Ngọc

HIỆP SỐNG TIN MỪNG, CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A (Is 25,6-10a ; Pl 4,12-14.19-20 ; Mt 22,1-14) Y PHỤC DỰ TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI LÀ LÒNG SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG

cn28a2

I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 22,1-14 (1) Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. (3) Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được …

đọc tiếp »