Trang chủ / AUDIO / Audio : Bài giảng lễ (23.6.2016 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

Audio : Bài giảng lễ (23.6.2016 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

23.06cntn12Lời Chúa: Mt 7, 21-29
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!’ Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”
Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.
Đó Là Lời Chúa.

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

019a

Audio – Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới : Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Vào lúc : 17h00 Thứ Hai Ngày 10/07/2017 Thực hiện : BBT Gx. Hà Đông