Trang chủ / AUDIO / Audio : Bài giảng lễ (22.6.2016 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

Audio : Bài giảng lễ (22.6.2016 – Thứ tư Tuần 12 Thường niên) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

chagb2Lời Chúa: Mt 7, 15-20
Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.”
Đó Là Lời Chúa

Ging L Lm. GB. Vũ Mnh Hùng (Chánh x Hà Đông)

Thâu âm : John Nguyen (MCYN)

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

019a

Audio – Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới : Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Vào lúc : 17h00 Thứ Hai Ngày 10/07/2017 Thực hiện : BBT Gx. Hà Đông