Trang chủ / AUDIO / Audio : Bài giảng lễ (20.6.2016 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

Audio : Bài giảng lễ (20.6.2016 – Thứ hai Tuần 12 Thường niên) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

chagb1Lời Chúa: Mt 7, 1-5
Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: “Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn”, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Đó Là Lời Chúa

Giảng Lễ Lm. GB. Vũ Mạnh Hùng (Chánh xứ Hà Đông)

Thâu âm : John Nguyen (MCYN)

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

23.06cntn12

Audio : Bài giảng lễ (23.6.2016 – Thứ năm Tuần 12 Thường niên) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

Lời Chúa: Mt 7, 21-29 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: …