Trang chủ / AUDIO / Audio : Bài giảng (19.6.2016 – Chúa nhật 12 Thường niên, Năm C) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

Audio : Bài giảng (19.6.2016 – Chúa nhật 12 Thường niên, Năm C) tại Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới Sài Gòn

chagb3Lời Chúa: Lc 9, 18-24
Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”
Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Đó Là Lời Chúa

Giảng Lễ : Lm. GB Vũ Mạnh Hùng (Chánh xứ Hà Đông)

Thâu âm : John Nguyen (MCYN)

About Nguyễn Quang Ngọc

Xem thêm

019a

Audio – Giáo xứ Hà Đông hạt Xóm Mới : Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Vào lúc : 17h00 Thứ Hai Ngày 10/07/2017 Thực hiện : BBT Gx. Hà Đông